Bünyemizde müşterilerin isteği doğrultusunda ürün dia çekiminden klişe/silindir üretimine kadar baskı öncesi hazırlık çalışmasının yapıldığı bu bölümde yüksek donanıma sahip, grafik çalışmalarına uygun özellikte Macintosh bilgisayarlarla çalışılmaktadır.